Ny side er under utarbeidelse

Inntil videre kontakt oss direkte:

Samspleis AS
Pb. 161
6501 Kristiansund

Styreleder:
Torbjørn Rødstøl, mob. 928 04 972
e-post: roedstol@online.no

Daglig leder:
Olav Ellevset, mob. 952 19 459
e-post: oellevset@yahoo.no

Administrasjonsmedarbeider:
Monika G. Eeg, mob 915 98 917
e-post: monika@knn.no